Tractebel : Markering voor de fietsers op hun privé weg

"De toegangsweg van ons gebouw te Brussel is vrij lang (300m) en wordt gebruikt door wagens, voor leveringen en ook door de fietsers. Om de fietsers extra aandacht te geven, werd een markering op de weg getekend vanaf de ingang tot aan de fietsenstalling, aan de achterkant van het gebouw. Een afwisselend patroon van sergeantstrepen en fietslogo’s werd aangebracht conform zoals beschreven in het fietsvademecum van het Brussels Gewest.

Het markeringsplan werd opgesteld door de Mobiliteitscel van het « Sustainable cities & transport – departement”, zij staan in voor alle mobiliteitsprojecten.

De werken werden tijdens het weekend uitgevoerd. Een droge weg en een temperatuur boven de 15 graden is wel vereist. We maakten onmiddellijk gebruik van deze opportuniteit om ook de zebrapaden een nieuw likje verf te geven.

Veiligheid is niet de enige doelstelling. Met de markering tonen we ook dat de fiets een ‘waardig transportmiddel’ is om naar het werk te komen". (Amelie Cardyn, Tractebel)