Gelukkig 2017!

 

Het Bike Project-team wenst je een gelukkig 2017!

2017 is goed begonnen, want begin januari kwamen we samen met het begeleidingscomité bij Leefmilieu Brussel.

Het begeleidingscomité vergadert drie keer per editie. Hierdoor kunnen we informatie uitwisselen met Leefmilieu Brussel over de voortgang van de organisaties en een balans maken van de begeleiding.

 

 

 

De agenda zat erg vol :

  • balans van de begeleiding,
  • De voorbereiding van het mobiliteitssalon (waarop jullie allemaal zijn uitgenodigd op 31 januari 2017, meer info hier );
  • De voorbereiding van onze volgende workshop (ter herinnering: 16 februari 2017);
  • De oproep tot kandidaatstelling van organisaties voor de 2017-2018-editie.

Met andere woorden: veel leuke dingen in het vooruitzicht!

Werk ze!

              

Xavier (Leefmilieu Brussel) – Loïk (Leefmilieu Brussel) – Véronique (Pro Velo) – Florent (Pro Velo) – Daphné (Pro Velo) – Emmanuelle (Traject)