Actieplannen: afronden en what’s next?

Nog erg bedankt voor jullie deelname aan de lanceringsworkshop van de nieuwe editie van the Bike Project bij Partenamut op 21 november.

De eerste fase van het project loopt alweer op haar einde. De vergaderingen waarin het mobiliteitsteam haar fietsdiagnoses en actieplannen voorstelden, vonden intussen plaats (of vinden heel binnenkort plaats). De mobiliteitsteams, die bestaan uit collega's van verschillende afdelingen (communicatie, gebouwbeheer, directie, human resources, fietsers, …), zorgen ervoor dat de hele organisatie betrokken word.

Jullie dienen de actieplannen enkel nog af te werken en te laten goedkeuren door jullie directie.

Vergeet niet om ons de getekende samenwerkingsovereenkomst (persoonlijk of via de post) te bezorgen.

 

What’s next? Leuke momenten op het werk!

We zullen jullie regelmatig opbellen om jullie individueel op te volgen. We willen vooral de voortgang van de actiepunten beoordelen en snel kunnen antwoorden op alle mogelijke vragen.

Noteer alvast de datum van onze tweede workshop: 22 februari 2018 ‘s ochtends (binnenkort meer hierover).

In de tussentijd wenst het hele Bike Project-team je veel plezier op het werk en alvast fijne eindejaarsfeesten!